The Green Key
   

Den Gröna Nyckeln är en internationell utmärkelse som drivs av Foundation for
Environmental Education (FEE) och finns i flera länder. Denna utmärkelse
delas ut till logiverksamheter som tar extra hänsyn till miljön och som ständigt
förbättrar sitt miljöarbete.

Kriterierna för att få detta certifikat omfattar flera områden som leder till minskad
miljöpåverkan som bland annat att;

• Att personalen utbildas i miljöfrågor

• Att det finns källsortering

• Att man använder lågenergilampor

• Att endast miljömärkta rengörings- och tvättmedel används

• Att man erbjuder ekologiskt odlad mat

Man tilldelas märkningen för ett år i taget.

För mer information vänligen besök  The Green Key.

The Five Leaf System

Hotel Stureplan är även stolt medlem i The Five Leaf System