Miljöpolicy

Hotel Stureplan skall i sin verksamhet kraftfullt integrera miljöfrågor i sin verksamhet och följa eller överträffa gällande lagstiftning.

Vår målsättning är att medverka till en ständig förbättring av vårt miljöarbete genom följande åtaganden inom: Inköp, Transporter, Förbrukning, Kemiska produkter och Restprodukter.

Hotel Stureplan är medlem av Gröna Nyckeln.
Den Gröna Nyckeln är en internationell utmärkelse som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) och finns i flera länder. Denna utmärkelse delas ut till logiverksamheter som tar extra hänsyn till miljön och som ständigt förbättrar sitt miljöarbete.

Kriterierna för att få detta certifikat omfattar flera områden som leder till minskad miljöpåverkan som bland annat att;

Man tilldelas märkningen för ett år i taget. För mer information vänligen besök The Green Key.

  • Ändra bokning