Miljöpolicy

Hotel Stureplan skall i sin verksamhet kraftfullt integrera miljöfrågor i sin verksamhet och följa eller överträffa gällande lagstiftning. Vår målsättning är att medverka till en ständig förbättring av vårt miljöarbete genom följande åtaganden:

Inköp; Vi skall vid inköp av varor och tjänster i största möjliga mån välja de varor som har minst miljöpåverkan.

Transporter; Vi skall planera våra inköp och tjänsteresor för att sträva efter att minska vår miljöpåverkan från transporter.

Förbrukning; Vi skall aktivt verka för att reducera miljöpåverkan från förpackningar, förbrukningsmaterial, vatten och energi.

Kemiska produkter; Vi skall minimera antalet kemiska produkter samt hantera och förvara dessa enligt gällande lagar och med minsta risk för miljöpåverkan.

Restprodukter; Vi skall minimera osorterat avfall enligt givna förutsättningar.

Hotel Stureplan är medlem av Gröna Nyckeln och vårt interna mål under
2013 är att minska vår totala energiförbrukning med 10%.