Våra kontaktuppgifter
Jörgen Björnstad
Delägare och VD
jorgen.b@hotelstureplan.se
Telefonnummer 08-440 66 01

Amelie Stappe
Director of Sales
amelie.s@hotelstureplan.se
Telefonnummer 08-440 66 03

Jessica Berggren
Revenue and Channel Manager
jessica.b@hotelstureplan.se
Telefonnummer: 08-440 66 05
Adam von Mentzer
Head Concierge
adam.vm@hotelstureplan.se
Telefonnummer 08-440 66 40

Emma Badilla Hedberg

Housekeeping Manager
emma.b@hotelstureplan.se
Telefonnummer 08 440 66 00

Maria Wallin
Reservation
Gruppreservation
reservation@hotelstureplan.se
Telefonnummer 08-440 66 10

Eventförfrågningar
Adam von Mentzer
adam.vm@hotelstureplan.se